Umelecká rekonštrukcia mastodonta druhu Anancus arvernensis, ktorého zuby boli nájdené na lokalite Strekov
pôvodná veľkosť
späť