Výskum na lokalite Trenčianske Bohuslavice v roku 2008(M. Vlačiky)
pôvodná veľkosť
späť