Druhá vrstva obsahujúca fosílne zvyšky na lokalite Trenčianske Bohuslavice(M. Vlačiky)
pôvodná veľkosť
späť