Trenčianske Bohuslavice – Pod Tureckom: litostratigrafický záznam študovaného profilu v sektore B4 v sonde z roku 2008. Zľava doprava: fotografia profilu, základný litostratigrafický profil s vyznačenými hranicami jednotlivých vrstiev, krivky v grafe vpravo reprezentujú magnetickú susceptibilitu meranú v nízkej frekvencii (Kf1) v 10-9 m3.kg-1; pomer piesok/íl; strednú veľkosť zrna sedimentu (Mz) v μm a frekvenčne závislú magnetickú susceptibilitu (100*(Kf1–Kf3)/Kf3) v %. Sivo sfarbené vrstvy zodpovedajú kultúrnym vrstvám I, II a III. Hĺbka je v cm. (M.Vlačiky)
pôvodná veľkosť
späť