Trenčianske Bohuslavice – Pod Tureckom: Pravdepodobnostné diagramy kalibrovaných rádiokarbónových vekov s vodorovnými pruhmi reprezentujúcimi 2 sigma hodnoty z kultúrnych vrstiev I, II a III z lokality, porovnané s hodnotami δ18O (v ‰) z jadra grónskeho vrtu NGRIP so sivo vyznačenými grónskymi interštadiálmi 3 a 4. (M.Vlačiky)
pôvodná veľkosť
späť