Geologická mapa bradla (Michalík et al 2008)
pôvodná veľkosť
späť