predchodca dnešných jaskynných ostrakódov: druh Pokornyopsis feifeli (Triebel) z vrchnej jury (Aubrecht, Kozur 1995).
pôvodná veľkosť
späť