Konodonty z lokality Silická Brezová: 1. Parvigondolella andrusovi Kozur and Mock 2. Parvigondolella andrusovi Kozur and Mock 3. Mockina bidentata (Mosher), 4. Mockina bidentata (Mosher), 5. Mockina zapfei (Kozur) 6. Mockina bidentata (Mosher) 7. Mockina bidentata (Mosher) 8. Epigondolella abneptis (Huckriede) 9. Mockina bidentata (Mosher) 10. Epigondolella triangularis (Budurov) 11. Norigondolella navicula (Huckriede) 12. Mockina cf. carinata (Orchard) 13. Epigondolella triangularis uniformis Orchard 14. Mockina medionorica Kozur, n. sp., holotype, 15. Mockina medionorica Kozur, n. sp., 16. Epigondolella triangularis (Budurov) 17. Epigondolella triangularis (Budurov) 18. Epigondolella abneptis (Huckriede) 19. Epigondolella triangularis uniformis Orchard 20. Epigondolella triangularis (Budurov) 21. Norigondolella hallstattensis (Mosher) 22. Norigondolella steinbergensis (Mosher) 23. Norigondolella steinbergensis (Mosher), (Channell et al 2003). pôvodná veľkosť
pôvodná veľkosť
späť