Pohľad na východnú stranu bývalého hliniska Konopiská. Po nekontrolovateľnom stúpaní hladiny jazierka v ílovisku po rekultivácii došlo takmer k úplnému zatopeniu lokality a vytvoreniu rozsiahlej vodnej plochy (stav z roku 2011).
pôvodná veľkosť
späť