Najčastejšie druhy bádenských ulitníkov vyskytujúce sa na lokalite: a – Bolma meynardi (MICHELOTTI), b – Eichwaldiella bicarinata (EICHWALD), c – Aporrhais alata (EICHWALD), d – Euspira helicina (BROCCHI), e – Mitrella semicaudata (BELLARDI), f – Nassarius illovensis (HOERNES & AUINGER), g – Ziba goniophora (BELLARDI), h – Amalda glandiformis (LAMARCK)
pôvodná veľkosť
späť