Ukážka niektorých najčastejších taxónov bádenských lastúrnikov z lokality Konopiská: a – Nucula nucleus (LINNAEUS), b – Saccella commutata (PHILIPPI), c – Plicatula striata DEFRANCE, d – Cubitostrea digitalina (EICHWALD), e – Chama gryphoides LINNAEUS, f – Neopycnodonte navicularis (BROCCHI), g – Cardites partschi (MÜNSTER in GOLDFUSS), h – Scalaricardita scalaris (SOWERBY), i – Corbula (Varicorbula) gibba (OLIVI)
pôvodná veľkosť
späť