Fosílie rôznych skupín morských bezstavovcov, vrchný báden. a – Megathiris detruncata (GMELIN), schránka ramenonožca; b, c – Placostegus echinatus RADWANSKA, schránky mnohoštetinavcov; d – Echinocyamus pseudopusillus COTTEAU, schránka ježovky (orálna strana); e – Stylocidaris? schwabenaui (LAUBE), osteň ježovky; f – Tasadia carniolica BITTNER, vnútorné jadro panciera kraba (dorzálna strana)
pôvodná veľkosť
späť