Fosílne zvyšky ulitníkov z piesčitoílovitých a organodetritických ílovitých fácií vrchného bádenu. a – Persististrombus exbonellii (SACCO), b – Latirus valenciennesi (GRATELOUP), c – Sassia turrita (EICHWALD), d – Athleta haueri (HÖRNES)
pôvodná veľkosť
späť