Schránky ulitníkov a lastúrnikov z pelitických a organodetritických sedimentov spodného sarmatu. a – Calliostoma gradaespirum (ŠVAGROVSKÝ), b – Duplicata duplicata (SOWERBY), c – Granulolabium bicinctum (BROCCHI), d – Clavatula doderleini (HÖRNES), e – Modiolus incrassatus (d´ORBIGNY) f – Loripes (Loripes) dujardini (DESHAYES), g – Inaequicostata politioanei (JEKELIUS)
pôvodná veľkosť
späť