Drobné odtlačky lastúrnika Bositra buchi (Roemer) na vrstvovej ploche.
pôvodná veľkosť
späť