Pôvodné obrázky stratigraficky významných foraminifer prvý raz opísaných z červených slieňov bradlového pásma na rôznych lokalitách. Tieto druhy sa vo svetovej biostratigrafii používajú dodnes. A-C. Bollitruncana carpathica (Scheibnerová, 1963),. D-F. Dicarinella hagni (Scheibnerová, 1962). G-I. Sigalia carpathica (Salaj & Samuel, 1963).
pôvodná veľkosť
späť