Lodenka Cenoceras (Hyatt, 1884)
pôvodná veľkosť
späť