inoceramidný lastúrnik so stopami po predácii
pôvodná veľkosť
späť