Nahromadenie lastúrnikov Flabellipecten besseri (Andrzejowski, 1830)
pôvodná veľkosť
späť