Lastúrnik Aequipecten rakosensis (Csepreghy-Meznerics 1960)
pôvodná veľkosť
späť