Lastúrniky Atrina pectinata (Linnaeus, 1767) a Ostrea digitalina (Eichwald, 1830)
pôvodná veľkosť
späť