Ivanovce

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľMartin Sabol
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Pliocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

ležiaca na súkromnom pozemku


Popis lokality

Lokalita sa nachádza sa nachádza na západnom Slovensku, približne 12 km juhozápadne od mesta Trenčín. Pozostáva z horizontálnych a vertikálnych krasových puklín v tektonicky postihnutom triasovom vápenci, ktorý buduje malý lom. Pukliny sú vyplnené červenkastým fosiliférnym sedimentom s množstvom fosílnych zvyškov stavovcov, hlavne cicavcov. Na základe nálezov malých cicavcov (Mimomys (Cseria) gracilis; M. davakosi; Bjornkurtenia cantarranensis a Trilophomys depereti) bola lokalita datovaná do spodného pliocénu (vrchný ruscin, zóna MN 15b).


charakteristika paleoprostredia

Spoločenstvo z lokality vykazuje isté podobnosti so spoločenstvom z lokality Hajnáčka I, je však o niečo staršie. Celá tafocenóza reprezentuje spoločenstvo, ktoré žilo v humídnom lese pozdĺž širokého riečneho údolia so skrasovateným vápencovým masívom, obklopeného suchšími otvorenými stanovištiami na vyvýšených miestach.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Typová lokalita pre taxóny: Hesperoviverra carpathorum (Kretzoi & Fejfar, 1982) (Viverridae, Mammalia) a Allosorex stenodus Fejfar, 1966 (Allosoricidae, Mammalia).


Bližšie stratigrafické určenie

Pliocén (vrchný dák, vrchná časť zóny MN 15)


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 9 z celkového počtu: 9
NazovAutorRokPublikacia
Die plio-pleistozänen Wirbeltierfaunen von Hajnáčka und Ivanovce I. Die Fundumstände und Stratigrafie.Fejfar, O.1961Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abh. 111 (3), Stuttgart, 257-273.
Die plio-pleistozänen Wirbeltierfaunen von Hajnáčka und Ivanovce (Slowakei), ČSR. II. Microtidae und Cricetidae inc. sed. Fejfar, O.1961N. Jb. Geol. Paläont., Abh, 112, 1, Stuttgart, 48-82.
Die plio-pleistozänen Wirbeltierfaunen von Hajnáčka und Ivanovce (Slowakei), ČSR. III. Lagomorpha Fejfar, O.1961N. Jb. Geol. Paläont., Mh., 5, Stuttgart, 267-282.
Die plio-pleistozänen Wirbeltierfaunen von Hajnáčka und Ivanovce (Slowakei), ČSSR. IV. Schildkröten-Testudines. Mlynarski, M.1963N. Jb. Geol. Paläont., Abh, 118, 3, Stuttgart, 231-244.
Die plio-pleistozänen Wilbertierfaunen von Hajnáčka und Ivanovce (Slowakei), CSSR. V. Allosorex stenodus n. g. n. sp. aus Ivanovce A. Fejfar, O.1966Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 123 (3), Stuttgart, 221-248.
Die plio-pleistozänen Wilbertierfaunen von Hajnáčka und Ivanovce (Slowakei), CSSR. VI. Cricetidae (Rodentia, Mammalia).Fejfar, O.1970Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 10, München, 277-296.
Zur Bedeutung der Wirbeltierfundstätten von Ivanovce und Hajnáčka für die Säugetierpaläontologie im Pliozän und frühen Pleistozän in Europa: Kenntnisstand und Probleme. Fejfar, O. & Heinrich, W.-D., 1985Věstník Ústředního ústavu geologického, 60, 4, Praha, 213-224.
Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia). Fejfar, O. & Sabol, M., 2004Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 246, Frankfurt a. M., 15-53.
Czech Republic and Slovak RepublicFejfar, O. & Sabol, M.2005In: Hoek Ostende, L. W. van den, Doukas, C. S. & Reumer, J. W. F. (eds.), The Fossil Record of the Eurasian Neogene Insectivores (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Mammalia), Part I. Scripta Geologica, Special Issue 5, Leiden, 51-60.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 61 - 70 z celkového počtu: 70
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Rhinolophusaff. kowalskiiTopál, 1979MikroChiroptera
Sciurussp. MikroRodentia
Selevinia sp. MikroRodentia
SorexminutusLinnaeus, 1766MikroLipotyphla
Sulimskiakretzoi(Sulimski, 1959)MikroLipotyphla
SusminorDepéret, 1890MakroArtiodactyla
Talpa sp. MikroLipotyphla
TapirusarvernensisDevéze & Bouillet, 1827MakroPerissodactyla
TrilophomysdeperetiFejfar, 1961MikroRodentia
Zelceinasoriculoides(Sulimski, 1959)MikroLipotyphla