Kalonda

ÉraPeriódatrvanie
KenozoikumKvartér2.588
Neogén23.03
Paleogén65.05
ZostavovateľMarianna Kováčová
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

prístupná


Popis lokality

Lokalita Kalonda sa nachádza na južnom Slovensku, neďaleko slovensko-maďarskej hranice južne od Lučenca.Fosílne rastlinné spoločenstvo z Kalondy sa nachádza v bukovinskom súvrství, ktoré predstavuje vrchnú časť egenburgu. Blízke okolie lokality Kalonda bolo v minulosti známe ako nálezisko silicifikovaných kmeňov stromov. Vrstevný sled na lokalite je rovnaký ako na svetoznámej lokalite Ipolytarnóc, ktorá sa nachádza v Maďarsku, v bezprostrednej blízkosti. Práce na lokalite Kalonda boli sústredené na odkrytie pieskovcovej lavice, ktorá je korelovateľná s lokalitou Ipolytarnóc, kde boli nájdené fosílne stopy živočíchov.


charakteristika paleoprostredia

Floristické zloženie aj morfologické charakteristiky poukazujú na vlhkú subtropickú klímu. Zloženie vegetácie potvrdzuje príslušnosť do rovnakého vulkanického a paleofloristického komplexu nachádzajúceho sa na oboch stranách slovensko-maďarskej hranice.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Jedná sa o ekvivalent len 4km vzdialenej svetoznámej lokality Ipolytarnóc v Maďarsku, ktorá je zapísaná aj v UNESCO a významná nálezmi fosílnych stôp živočíchov. Podobné nálezy sa pokúšajú odborníci nájsť aj na slovenskom územi, na lokalite Kalonda.


Bližšie stratigrafické určenie

egenburg


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 1 z celkového počtu: 1
NazovAutorRokPublikacia
Miocénna flóra z lokalít Kalonda a Mučín. Kučerová Jana2009Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 65-70.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 21 - 21 z celkového počtu: 21
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Sabal lamanonis(Brongniart, 1822) Kvaček & Hurník, 2000MakroPlantae