Kalonda

ÉraPeriódatrvanie
KenozoikumKvartér2.588
Neogén23.03
Paleogén65.05
ZostavovateľMarianna Kováčová
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

prístupná


Popis lokality

Lokalita Kalonda sa nachádza na južnom Slovensku, neďaleko slovensko-maďarskej hranice južne od Lučenca.Fosílne rastlinné spoločenstvo z Kalondy sa nachádza v bukovinskom súvrství, ktoré predstavuje vrchnú časť egenburgu. Blízke okolie lokality Kalonda bolo v minulosti známe ako nálezisko silicifikovaných kmeňov stromov. Vrstevný sled na lokalite je rovnaký ako na svetoznámej lokalite Ipolytarnóc, ktorá sa nachádza v Maďarsku, v bezprostrednej blízkosti. Práce na lokalite Kalonda boli sústredené na odkrytie pieskovcovej lavice, ktorá je korelovateľná s lokalitou Ipolytarnóc, kde boli nájdené fosílne stopy živočíchov.


charakteristika paleoprostredia

Floristické zloženie aj morfologické charakteristiky poukazujú na vlhkú subtropickú klímu. Zloženie vegetácie potvrdzuje príslušnosť do rovnakého vulkanického a paleofloristického komplexu nachádzajúceho sa na oboch stranách slovensko-maďarskej hranice.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Jedná sa o ekvivalent len 4km vzdialenej svetoznámej lokality Ipolytarnóc v Maďarsku, ktorá je zapísaná aj v UNESCO a významná nálezmi fosílnych stôp živočíchov. Podobné nálezy sa pokúšajú odborníci nájsť aj na slovenskom územi, na lokalite Kalonda.


Bližšie stratigrafické určenie

egenburg


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 1 z celkového počtu: 1
NazovAutorRokPublikacia
Miocénna flóra z lokalít Kalonda a Mučín. Kučerová Jana2009Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 65-70.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 20 z celkového počtu: 21
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Acer tricuspidatum (Sternberg, 1825) Bronn, 1838MakroPlantae
Acer sp. MakroPlantae
Berchemia sp. MakroPlantae
Betula sp. MakroPlantae
Calamus noszkyi Jablonszky, 1914MakroPlantae
Cassia berenices Unger, 1850MakroPlantae
Celastrus pyrrhae Ettingshausen, 1869MakroPlantae
Dalbergia nostratum Heer, 1859MakroPlantae
Daphnogene polymorpha(Braun, 1845) Ettingshausen, 1851MakroPlantae
Engelhardia orsbergensis(Weber, 1852) Jähnichen, Mai & Walter, 1977MakroPlantae
Laurophyllum sp. div. MakroPlantae
Laurus sp. MakroPlantae
Litsea ipolytarnocensis(Hably, 1985) Sitár & Kvaček, 1997MakroPlantae
Magnolia sp. MakroPlantae
Magnolia mirabilis Kolakovszkij, 1959MakroPlantae
Magnolia kristinae Knobloch & Kvaček, 1976MakroPlantae
Magnolia dianae Unger, 1850MakroPlantae
Platanus neptuni(Ettingshausen, 1866) Bůžek, Holý & Kvaček, 1967MakroPlantae
Podocarpium sp. MakroPlantae
Pungiphyllum cruciatum(Braun, 1851) Sitár & Kvaček, 1997MakroPlantae