Dobšiná

ÉraPeriódatrvanie
PaleozoikumPerm299
Karbón359.2
Devón416
Silír443.7
Ordovik488.3
Kambrium542
ZostavovateľNatália Hudáčková, Štefan Józsa
Stratigrafia / Paleozoikum / Karbón
Geologická jednotka / Centrálne Západné Karpaty / gemerské pásmo - gemerikum
GPS koordináty


Stav lokality

zdevastovaná


Popis lokality

Povrchové magnezitové ložisko dúbravský masív, S od jelšavy. Lokalitami sú opustené povrchové lomy na magnezit v okolí Hámra, Mačacie diery a Včelín. Na lokalitách bola nájdená fosílna fauna a flóra, doteraz bolo opísaných viac ako 50 taxónov. Najvýznamnejšími skamenelinami lokalít sú trilobity, podľa ktorých bol vek hornín určený ako vestfál (vrchný karbón).


charakteristika paleoprostredia

Plytkomorské prostredie dokumentované schránkami koralov, mäkkýšov a ulitníkov.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Pôvodne to boli lomy na povrchovú ťažbu magnezitu. V súčasnosti je ich význam v dokumentácii najstarších fosílnych spoločenstiev na Slovensku. Sú významné aj ako jediné lokality s nálezmi trilobitov na Slovensku.


Bližšie stratigrafické určenie

vestfál


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 6 z celkového počtu: 6
NazovAutorRokPublikacia
Karbónska flóra z magnezitového ložiska Dúbravský masív.Sitár, V. a Čapo, J. 1999Mineralia Slovaca, 31 (1999), 525-528
Karbónske machovky z jedľoveckého lomu ochtinského súvrstvia (gemerikum, Západné Karpaty)Zágoršek K., Macko A.1994Mineralia Slovaca, (1994),
Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského rudohoria, východná časťBajaník, Š., Hanzel, V., Ivanička, J., Mello, J., Pristaš, J., Reichwalder, P., Snopko, L., Vozár J. & Vozárová, A.,1983Bratislava, GÚDŠ.
Revise trilobitu Slovenského svrchního karbonuBouček, B. & Přibil, A. 1960Geologické práce Zprávy, 20, 5-16
Úvod do štúdia stratigrafie karbónu v okolí Dobšinej.Koubek., R.1992diplomová práca, MS. archív PRIF UK.
A fossil arachnid from Slovakia: the Carboniferous trigonotarbid Anthracomartus voelkelianus Karsch, 1882. Hyžný, M., Józsa, Š., Dunlop, J. A., Selden, P. A.,2013Arachnology. 16, 1, 21-26.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 12 z celkového počtu: 12
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
AnthracomartusvoelkelianusKarschMakroArachnida
Astrophyllites longifolius(Sternberg)BrongniartMakrovyššie rastliny
Calamites cistiformisŠtúrMakrovyššie rastliny
Cummingellaaff. balladoolensis RedMakroTrilobita
CyrtoproetusdobsinensisIllésMakroTrilobita
NeuropterisgiganteaSternbergMakrovyššie rastliny
PaladineichwaldiFischer von Waldheim in EichwaldMakroTrilobita
Pecopteris saraefoliaBertrandMakrovyššie rastliny
Pecopteris plumosa-dentata(Artis)BrongniartMakrovyššie rastliny
Pecopteris miltoni(Artis)BrongniartMakrovyššie rastliny
Pecopteris bucklandiBrongniartMakrovyššie rastliny
WeaniarozlozsnikiRAKUSZMakroTrilobita