Červený úplaz

ÉraPeriódatrvanie
MezozoikumKrieda145.5
Jura199.6
Trias251
ZostavovateľMilan Sýkora, Štefan Józsa
Stratigrafia / Mezozoikum / Trias
Geologická jednotka / Centrálne Západné Karpaty / pásmo jadrových pohorí - tatrikum
GPS koordináty


Stav lokality

Čiastočne zasutené odkryvy


Popis lokality

Zasutené odkryvy v ťažko dostupnom teréne svahov sú významné tým, že sa tam našli odtlačky stôp po prechádzkach dinosaura. Do súčasnosti predstavujú jediné stopy po veľkých jašteroch na území strednej európy. Na poľskej strane Tatier sa našli podobné stopy. Okrem stôp dinosaurov sa na lokalite našli fosílie prasličiek. Stopy schovávajú prirodzené skalné odkryvy v pravom svahu dolinky Červený úplaz, bočná dolinka v uzávere Tichej doliny v Západných Tatarách.


charakteristika paleoprostredia

Kontinentálne prostredie, plytkovodné, sladkovodné - lakustrinné resp. močierne v relatívne arídnom podnebí v ktorom sa vyskytovali humídne obdobia.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho


Bližšie stratigrafické určenie

norik- rét


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 5 z celkového počtu: 5
NazovAutorRokPublikacia
Flora reticka w TatrachM. Raciborski0000Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr.. Akad. Umiet., 21, II, 1 243-260
To the stratigraphic and paleogeographic position of the Tomanová formation in the Uppermost Triassic of the West CarpathiansMichalík, J. Planderová, E., Sýkora,M.1976Geol. Zborník- Geologica Carpathica 27, 2, 299- 318
Uppermost Triassic dinosaur ichno− parataxa from Slovakia.Michalík, J. & Kundrát,M.1998Journal of Vertebrate Paleontology 3 (Supplement 18): 63A.
A Late Triassic dinosaur-dominated ichnofauna from the Tomanová Formation of the Tatra Mountains, Central EuropeNiedźwiedzki G.2011Acta Palaeontologica Polonica 56 (2), 2011: 291-300 doi:10.4202/app.2010.0027
Plant macrofossils from Tomanová Formation, SlovakiaHluštík, A.1989Súčastné problémy a trendy v československej paleontológii, Zborník z paleontologickej konferencie, 20-24. jún, ŠGÚDŠ, Bratislava

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 9 z celkového počtu: 9
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
?EquisetumbunburyanumZignoMakrovyššie rastliny
?Widdringtonitessp.Makrovyššie rastliny
Cladophlebisroessertii(Presl in Sternberg)Makrovyššie rastliny
ClathropterisplatyphyllaBrongniartMakrovyššie rastliny
DictyophyllumdunkeriNathorstMakrovyššie rastliny
EquisetumchalubinskiRaciborskiMakrovyššie rastliny
PalissyabraueriEndlicherMikrovyššie rastliny
Pecopterislobata(Oldham et Morris)Makrovyššie rastliny
Schizoneurahoerensis(Hissinger)Makrovyššie rastliny