Červený úplaz, foto M. Vlačiky
pôvodná veľkosť
späť