Silická Brezová

PeriódaEpochatrvanie
TriasVrchný trias228
Stredný trias245
Spodný trias251
ZostavovateľMilan Sýkora, Štefan Józsa
Stratigrafia / Mezozoikum / Trias / Vrchný trias
Geologická jednotka / Centrálne Západné Karpaty / gemerské pásmo - silický príkrov
GPS koordináty


Opis lokality

Lokalita sa nachádza pri obci Silická Brezová, v západnej časti Silickej planiny. Na lokalite vystupujú červenkasté vrchnotriasové halštadské vápence ktoré predstavujú súvislú sedimentáciu pelagických fácií vrchného triasu počas karnu a noriku. Vápence obsahujú najmä pestrú mikrofaunu a vzácne aj makrofaunu rôznych morských organizmov. Vedecky zaujímavou a dôležitou skupinou sú najmä zúbkotvaré konodontové elementy, zložené z apatitu, pôvodom patriace vyhynutým primitívnym morským stavovcom konodontom. Z ostatných makro a mikrofosílií tu nájdeme najmä foraminifery, radiolárie, ihice hubiek, machovky, ostrakódy, ostnatokožce, stielky rias a menej časté ramenonožce či mäkkýše. Na lokalite miestami vystupujú akumulácie lastúrnikov tzv.lumachely.


charakteristika paleoprostredia

šíromorské prostredie


Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho

Vápenec sa dobýva vo veľkých blokoch ktoré sa rozrezávajú na obkladové dosky a po vyleštení sa používajú ako dekoračný kameň pod názvom brezovský mramor. Lokalita Silická Brezová spĺňa kritériá pre zaradenie do medzinárodnej siete referenčných profilov medzinárodnou stratigrafickou komisiou IUGS, ako kalibračného profilu hranice stupňov karn - norik pre tetýdnu oblasť,


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 3 z celkového počtu: 3
NazovAutorRokPublikacia
Carnian-Norian biomagnetostratigraphy at Silická Brezová (Slovakia): correlation to other Tethyan sections and to the Newark BasinCHANNELL, J.E.T., KOZUR, H.W., SIEVERS, T., MOCK, R., AUBRECHT, R. & SÝKORA, M.,2003Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (Amsterdam), 191, 65-109.
Mikrofácie hallstattských vápencov pri Silickej BrezovejKatarína Kronome2009Acta Geologica Slovaca, ročník 1, 2, 2009, str. 125 – 139
In search of a Tethyan Carnian-Norian boundary GSSP. Krystyn, L.2002In: IUGS Subcommission on Triassic Stratigraphy. STS/IGCP 467 Field Meeting, Veszprem, Hungary, 5-8 September, 2002, Budapest, pp. 49-50.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 21 - 32 z celkového počtu: 32
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Norigondolellakozuri(Gedik)Mikrostavovce
Norigondolellahallstattensis(Mosher)Mikrostavovce
OncodellapaucidentataMostler)Mikrostavovce
ParagondolellapraelindaeKozurMikrostavovce
ParagondolellapostinclinataKozurMikrostavovce
Paragondolellapolygnathiformis(Hayashi)Mikrostavovce
Paragondolellaoertlii(Kozur)Mikrostavovce
Paragondolella?reversa(Mosher)Mikrostavovce
ParvigondolellavrielynckiKozur and MockMikrostavovce
ParvigondolellalataKozur and MockMikrostavovce
ParvigondolellaandrusoviKozur and MockMikrostavovce
Zieglericonussp.Mikrostavovce