Litmanová

ÉraPeriódatrvanie
MezozoikumKrieda145.5
Jura199.6
Trias251
ZostavovateľŠtefan Józsa
Stratigrafia / Mezozoikum / Jura
Geologická jednotka / Vonkajšie Západné Karpaty: / Bradlové pásmo / čorštýnska jednotka
GPS koordináty


Stav lokality

Prístupná, prirodzený odkryv v koryte potoka.


Opis lokality

V záreze potoka severne za obcou Litmanová vystupujú čierne sliene Skrzypnianskeho súvrstvia. Na lokalite možno nájsť pyritizovanú makrofaunu najmä amonitov a lastúrnikov.


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 3 z celkového počtu: 3
NazovAutorRokPublikacia
Contribution to the knowledge of the Murchisonae Beds in the Klippen Belt of the West Carpathians in SlovakiaScheibner E.1964Geologický sborník 15, 27-55.
New data on Jurassic stratigraphy and palaeogeography of the Czertezik Succession, Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians) of Poland and Slovakia. Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Krobicki, M., Matyja, B.A. & Schlőgl, J.,2004Annales Societatis geologorum Poloniae (Warszawa), 74, 237-256.
Early?–Middle Jurassic dinoflagellate cysts and foraminifera from the dark shale of the Pieniny Klippen Belt between Jarabina and Litmanová (Slovakia): age and palaeoenvironmentGedl P. & Józsa Š.2015Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85, 91-122.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 6 z celkového počtu: 6
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Bositrabuchi(Roemer)MakroBivalvia
Brasiliadeleta(Buckman) MakroAmmonoidea
Callyphylocerassp.MakroAmmonoidea
Graphoceras (Ludwigella) sp.MakroAmmonoidea
Haplocerassp.MakroAmmonoidea
Ludwigiasp.MakroAmmonoidea