Borský Svätý Jur

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľPeter Joniak
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Miocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

prístupná nespevnenou cestou


Popis Lokality

Opustené hlinisko tehelne v Borskom S. Jure, lokalizované cca 500 m južne od obce. Litologicky prevažujú íly a siltové íly s polohami siltov a jemných pieskov.


charakteristika paleoprostredia

Prostredie deltové, fluvio-lakustrinné


Ekonomicko - Hospodársky význam

Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 5 z celkového počtu: 5
NazovAutorRokPublikacia
Occurence of Hipparion primigenium (H. v Meyer, 1829) (Mammalia, Equidae) Remains in the Neogene of the West Carpathians (Slovakia, Czechoslovakia). Holec. P.1981Geol. Zborník. Geol. Carpath. 32(4), p. 427-447.
Ictitherium viverrinum (Carnivora, Hyaenidae) from Upper Miocene of Western Slovakia. Ľupták P.1995 Geol. Carpath., 46(6), p.349-356
Panónske lastúrničky (Crustacea, Ostracoda) a stavovce (Chordata, Vertebrata) z hliniska tehelne v Borskom Sv. Jure.Pipík, R., Holec, P.1998Mineralia Slovaca, 30, p. 185-194
New rodent assemblages from the Upper Miocene deposits of the Vienna Basin and Danube BasinJoniak P.2005Disertation thesis, Univerzita Komenského, Bratislava, 134s
Succession(-s) of mammalian assemblages during the Neogene - a case study from the Slovak part of the Western CarpathiansSabol M., Joniak P., Holec P. 2004Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, Vol. 31-32

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 20 z celkového počtu: 26
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
?? Mikro?Cricetidae indet.
Colubrinae indet. MakroReptilia
Democricetodon sp. MakroMammalia: Rodentia
Eomellivorawimani Zdansky, 1924MakroMammalia: Carnivora
Eomyops catalanicus Hartenberger, 1966MakroMammalia: Rodentia
Eumyarion latior (Schaub & Zapfe, 1953)MakroMammalia: Rodentia
Gliridae gen. et. sp. indet MakroMammalia: Rodentia
Glirulus cf. lissiensis Hugueney & Mein, 1965MakroMammalia: Rodentia
Heterosorex sp. MakroMammalia: Eulipotyphla
Hipparion sp.PictetMakroMammalia: Perissodactyla
Ictitherium viverrinum Roth & Wagner, 1854MakroMammalia: Carnivora
Keramidomys sp. MakroMammalia: Rodentia
Lagomerix cf. parvulus (Roger)MakroMammalia: Artiodactyla
Megacricetodon minutusDaxner-Höck 1968MakroMammalia: Rodentia
Microtocricetus molassicus Fahlbusch and Mayr, 1975MakroMammalia: Rodentia
Muscardinus hispanicus de Bruijn, 1966MakroMammalia: Rodentia
Nicoria sp. MakroReptilia
Prolagus sp. MakroMammalia: Lagomorpha
Ranasp. MakroAmphibia
Schyzogallerix sp.GoldfussMakroMammalia: Eulipotyphla