Cerová-Lieskové

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľJán Schlogl, Natália Hudáčková
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Miocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

prístupná


Popis lokality

Nefunkčné ílovisko cca 1200 m V od obce Cerová. Masívne, miestami laminované šlíry s tenkými tempestitovými polohami a tenkými vrstvičkami pieskovcov. Lokalita je významná dobre zachovanými fosíliami hlavonožcov rodu Aturia a článkonožcov.


charakteristika paleoprostredia

Prostredie plytkého batyálu. Hĺbka podľa spoločenstiev bentických foraminifer 240-330 m, disoxické až nízko-oxické. Relatívne vysoká rýchlosť sedimentácie.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

ekonomicky bezvýznamná lokalita, zaujímavá z vedeckého hľadiska.


Bližšie stratigrafické určenie

Miocene (miocén): Karpatian (karpat)


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 5 z celkového počtu: 5
NazovAutorRokPublikacia
Ledadiform and scalpelliform barnacles from the Oligocene and Miocene of the Paratethys SeaHarzhauser, M., Schlögl, J.0000Palaeontology
Stop 8: Cerová-Lieskové - Slovak RepublicHarzhauser, M., et al.2005Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy Excursion-A-2005. - Vienna : University of Vienna, 2005. - 72 s
An Early Miocene deep-water decapod crustacean faunule from Vienna Basin (Western Carpathians, Slovakia)Hyžný, M., Schlögl, J.2011Palaeontology, 54, 2, 323-349
Aturia from the Miocene Paratethys: An exceptional window on nautilid habitat and lifestyleSchlögl, J., Chirat, R., Balter, V., Joachimski, M., Hudáčková, N., Quillévéré, F.2011Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, doi:10,1016/j.palaeo.2011.05.037
A late Burdigalian bathyal mollusc fauna from the Vienna Basin (Slovakia)Harzhauser, M., Mandič, O., Schlögl, J.2011Geologica Carpathica, 62, 3, 211-231

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 21 - 40 z celkového počtu: 40
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
LucinacallipteryxTournouer, 1874MakroMollusca
Macomaelliptica (Brocchi, 1814)MakroMollusca
Mitrellahilberi(Cossmann, 1901)MakroMollusca
MunidopsislieskovensisHyžný & Schlögl, 2013MakroArthropoda: Crustacea: Decapoda
MursiaharnicariHyžný & Schlögl, 2014MakroArthropoda: Crustacea: Decapoda
NassariusjanschloegliHarzhauser, 2011MakroMollusca
NuculamayeriHörnes, 1865MakroMollusca
Parvamussiumfelsineum(Foresti, 1893)MakroMollusca
PolinicescerovaensisHarzhauser, 2011MakroMollusca
Pyramidellacf. gratteloupid’Orbigny, 1852MakroMollusca
Ringiculaminor(Grateloup, 1838)MakroMollusca
SabatiacalliferaBoettger, 1906MakroMollusca
ScalpellumparatethyianumHarzhauser & SchlöglMakroArthropoda: Crustacea: Cirripedia
SolemyadoderleiniMayer, 1861MakroMollusca
Stellariatestigera(Bronn, 1831)MakroMollusca
Styrioplaxexiguus(Glaessner, 1928)MakroArthropoda: Crustacea: Decapoda
Thyasiraflexuosa(Montagu, 1803)MakroMollusca
Triphorasp. MakroMollusca
Turbonillasp. MakroMollusca
Yoldianitida(Brocchi, 1814)MakroMollusca