Beňatina

ÉraPeriódatrvanie
MezozoikumKrieda145.5
Jura199.6
Trias251
ZostavovateľŠtefan Józsa, Ján Schlögl
Stratigrafia / Mezozoikum / Jura
Geologická jednotka / Vonkajšie Západné Karpaty: / Bradlové pásmo / čorštýnska jednotka
GPS koordináty


Popis lokality

Zatopený kameňolom na vápenec. Z lokality sú opísané početné nálezy jurských amonitov.


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 1 z celkového počtu: 1
NazovAutorRokPublikacia
Beňatina Klippe - lithostratigraphy, biostratigraphy, palaeontology of the Jurassic and Lower Cretaceous deposits (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia)Schlögl, J., Rakús, M., Krobicki, M., Matya, B.A., Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Sitár, V. & Józsa, Š.2004 Slovak Geological Magazine, 10, 4, 241-262.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 21 - 32 z celkového počtu: 32
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Nannolytocerastripartitum(Raspail)MakroAmmonoidea
ParacoronicerascharlesiDonovanMakroAmmonoidea
ParkinsoniaschloenbachiSchlippeMakroAmmonoidea
Parkinsoniaparkinsoni(Sowerby)MakroAmmonoidea
Partschicerasstriatocostatum(Meneghini)MakroAmmonoidea
PhyllocerasperplanumPrinzMakroAmmonoidea
Planisphinctesintersertus(Buckman)MakroAmmonoidea
Pleurocerasspinatum(Bruguière)MakroAmmonoidea
Pleurocerassolare(Phillips)MakroAmmonoidea
PtychophyllocerastatricumPuschMakroAmmonoidea
Vermisphinctesmartiusi(d'Orbigny)MakroAmmonoidea
Zigzagiceraszigzag(d'Orbigny)MakroAmmonoidea