Beňatina

ÉraPeriódatrvanie
MezozoikumKrieda145.5
Jura199.6
Trias251
ZostavovateľŠtefan Józsa, Ján Schlögl
Stratigrafia / Mezozoikum / Jura
Geologická jednotka / Vonkajšie Západné Karpaty: / Bradlové pásmo / čorštýnska jednotka
GPS koordináty


Popis lokality

Zatopený kameňolom na vápenec. Z lokality sú opísané početné nálezy jurských amonitov.


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 1 z celkového počtu: 1
NazovAutorRokPublikacia
Beňatina Klippe - lithostratigraphy, biostratigraphy, palaeontology of the Jurassic and Lower Cretaceous deposits (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia)Schlögl, J., Rakús, M., Krobicki, M., Matya, B.A., Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Sitár, V. & Józsa, Š.2004 Slovak Geological Magazine, 10, 4, 241-262.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 20 z celkového počtu: 32
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Androgynocerassp.MakroAmmonoidea
Arniocerassp.MakroAmmonoidea
Arniocerassemicostatum(Young & Bird)MakroAmmonoidea
Brasiliabradfordensis(Buckman)MakroAmmonoidea
Callyphylocerassp.MakroAmmonoidea
Coenocerassp.MakroAmmonoidea
CoroniceraslyraHyattMakroAmmonoidea
DactyliocerastenuicostatummeisterMakroAmmonoidea
Dactyliocerassp.MakroAmmonoidea
DactyliocerasmirabilisFuciniMakroAmmonoidea
Dumortieriasp.MakroAmmonoidea
Frechiellasubcarinata(Young & Bird)MakroAmmonoidea
Gryphaeasp. MakroMollusca: Bivalvia
HildoceraslusitanicumMeisterMakroAmmonoidea
HildocerasbifronsBruguiereMakroAmmonoidea
Holcophyllocerasultramontanum(Zittel)MakroAmmonoidea
Liparocerassp.MakroAmmonoidea
Ludwigiasp.MakroAmmonoidea
Lytocerassublineatum(Oppel)MakroAmmonoidea
MorphocerasdimorphitiformisMakroAmmonoidea