Chtelnica

ÉraPeriódatrvanie
MezozoikumKrieda145.5
Jura199.6
Trias251
ZostavovateľJán Schlogl
Stratigrafia / Mezozoikum / Jura
Geologická jednotka / Centrálne Západné Karpaty / pribradlové pásmo - manínska jednotka
GPS koordináty


Stav lokality

prístupná


Popis lokality

Zárez cesty približne 2 km na SV od obce Chtelnica. Vrstevnaté tmavosivé bioklastické glaukonitické vápence. Bioklasty sú tvorené hlavne článkami ľalioviek. Niektoré vrstvy obsahujú faunu amonitov, nautiloidov, belemnitov, lastúrnikov, ulitníkov, brachiopódov a hubiek.


charakteristika paleoprostredia

Pomerne nízkoenergetické morské sedimentačné prostredie pod bázou búrkového vlnenia. Nízka až veľmi nízka sedimentačná rýchlosť prerušovaná pravdepodobne obdobiami bez sedimentácie.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Z ekonomického pohľadu bezvýznamná lokalita, vedecky zaujímavá lokalita.


Bližšie stratigrafické určenie

Sinemurian (sinemúr)


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 3 z celkového počtu: 3
NazovAutorRokPublikacia
Deformácie schránok amonitov na lokalite Chtelnica v Brezovských Karpatoch.Hók J a Rakús, M.1999Mineralia Slovaca, 31, 529 - 532
Terquemia (Dentiterquemia) eudesdeslongchampsi new subgenus and species, an interresting cementing bivalve from the Lower Jurassic of the Western Carpathians (Slovakia)Hautmann, M., Golej, M.2004Journal of Paleontology, 78, 6, 1086-1090
Sinemurian ammonites from Male Karpaty Mts., Western Carpathians, Slovakia. Part 1: Phylloceratoidea, Lytoceratoidea, SchlotheimiidaeMeister, C., Schlögl, J., Rakús, M.2011Neues Jahrbuch fur Geologie und Paläontologie Abhandlungen 259, 1, 25-88

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 20 z celkového počtu: 32
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Angulaticeras (Angulaticeras)spineus Meister, Schlögl, Rakús, 2011MakroMollusca: Cephalopoda
Angulaticeras (Angulaticeras)lacunatus(J. Buckman, 1905)MakroMollusca: Cephalopoda
Angulaticeras (Boucaulticeras)gr. rumpens(Oppel, 1862)MakroMollusca: Cephalopoda
Angulaticeras (Boucaulticeras)etruscum(Fucini, 1903)MakroMollusca: Cephalopoda
Angulaticeras (Boucaulticeras)boucaultianum(d’Orbigny, 1844)MakroMollusca: Cephalopoda
Angulaticeras (Sulciferites)ventricosum(Sowerby) sensu Bloos, 1988MakroMollusca: Cephalopoda
Angulaticeras (Sulciferites)sulciferumBuckman, 1844MakroMollusca: Cephalopoda
Angulaticeras (Sulciferites)chtelnicaensisMeister, Schlögl, Rakús, 2011MakroMollusca: Cephalopoda
Angulaticeras (Sulciferites)helviiMeister, Schlögl, Rakús, 2011MakroMollusca: Cephalopoda
Angulaticeras (Sulciferites)cf. ventricosum(Sowerby, 1831) sensu Bloos, 1988MakroMollusca: Cephalopoda
Angulaticeras (Sulciferites)cf. hercynicus(Spath, 1924)MakroMollusca: Cephalopoda
Calliphyllocerasbicicolae(Meneghini, 1874)MakroMollusca: Cephalopoda
Ectocentritesgr. altiformis(Bonarelli, 1899)MakroMollusca: Cephalopoda
FucinitessicilianusGugenberger, 1936MakroMollusca: Cephalopoda
Geyerocerascylindricum(Sowerby, 1831)MakroMollusca: Cephalopoda
Juraphyllitesdorsoplanatus (Fucini, 1901)MakroMollusca: Cephalopoda
Juraphyllitesdiopsis(Gemmellaro, 1884)MakroMollusca: Cephalopoda
Juraphyllitescf. transylvanicus(Hauer, 1866)MakroMollusca: Cephalopoda
Juraphyllitescf. plicatum(Fucini, 1901)MakroMollusca: Cephalopoda
Juraphyllitesbucovinicus(Uhlig, 1900)MakroMollusca: Cephalopoda