Čelný pohľad na kly ako ich videli nálezcovia. foto M. Vlačiky.
pôvodná veľkosť
späť