Bratislava - Mlynská dolina

PeriódaEpochatrvanie
KvartérHolocén0.012
Pleistocén2.588
ZostavovateľMartin Vlačiky
Stratigrafia / Kenozoikum / Kvartér / Pleistocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

Neprístupná, zaniknutá z dôvodu ukončenia stavenbých prác.


Opis lokality

V súvislosti s výstavbou tunela Sitina v bratislavskej Mlynskej doline došlo k preloženiu vchodu Zoologickej záhrady bližšie k Slávičiemu údoliu, pod výškovú budovu Slovenskej televízie. Na jeseň v roku 2003 bolo vybudované pred týmto novým vchodom do ZOO parkovisko pre jej návštevníkov, pričom na jeho ploche boli vo výkopoch pre kanalizáciu objavené fosílne pozostatky viacerých pleistocénnych veľkých cicavcov. Prvým a najvýznamnejším nálezom boli mamutie kly, ktoré ležali na rozhraní podložných štrkov terasy potoka Vydrica a nadložných nivných hlín. Z mamuta boli nájdené aj viaceré fragmenty kostí dlhých končatín. Okrem mamuta boli nájdené aj zuby koňa a zub a jedna zo záprstných kostí jeleňa obrovského (Megaloceros giganteus).


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

lokalita má veľký vedecký význam z hľadiska interpretácií zmien klímy v minulých dobách.


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

NazovAutorRokPublikacia
No results found.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 3 z celkového počtu: 3
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Equusferus germanicusNehringMakrostavovce
Mammuthus primigenius(Blumenbach, 1799)MakroVertebrata: Mammalia: Proboscidea: Elephantidae
Megalocerosgiganteus(Blumenbach)Makrostavovce