Kly mamuta po vyseparovaní z okolitej horniny, pripravené na konzerváciu. foto M. Vlačiky.
pôvodná veľkosť
späť