Foto modelu zástupcov druhu Megaloceros giganteus, (Dinocasts.com)
pôvodná veľkosť
späť