Horné Sŕnie - Kameňolom

PeriódaEpochatrvanie
KriedaVrchná krieda99.6
Spodná krieda145.5
ZostavovateľŠtefan Józsa
Stratigrafia / Mezozoikum / Krieda / Vrchná krieda
Geologická jednotka / Vonkajšie Západné Karpaty: / Bradlové pásmo / čorštýnska jednotka
GPS koordináty


Opis lokality

Činný kameňolom v ktorom sa ťažia slienité vápence a sliene pre cementáreň v Hornom Sŕní na strednom Považí. Lom sa nachádza v oblasti kopca Ostrá Hora. V hornej časti lomu je možné vidieť nápadné tmavočervené súvrstvie slieňov. V juho-západnej časti lomu, prevrátenej vrstevnej pozícii možno vidieť kontakt vrchnobajockých krinoidových vápencov so sedimentami albu. Kontakt tvorí paleokrasový povrch ktorý vznikol v dôsledku vynorenia vápencov počas spodnej kriedy a následne bol pochovaný sedimentom počas "strednej" kriedy. Vo výplni puklín,podložných vápencov, v tzv. neptunických dajkách boli pozorované najstaršie formy zriedkavých jaskynných ostrakódov rodu Pokornyopsis, predchodcov dnešných jaskynných ostrakódov. Albské sedimenty sa väčšinou začínajú organodetritickými vápencami s krinoidmi, lastúrnikmi, belemnitmi a siliciklastickou prímesou. Nad nimi ležia mladšie pelagické červené slieňovce až slienité vápence, obsahujúce bohatú planktonickú mikrofaunu.


charakteristika paleoprostredia

Lokalita zachytáva pelagické sedimenty s typickou šíromorskou mikro i makrofaunou pre toto obdobie.V tejto hĺbke sa zachovali iba schránky alebo časti fosílie s kalcitovou a kremitou schránkou, kým schránky organizmov zložené z aragonitu tu nenájdeme.


Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho

Spolu s inými blízkymi lokalitami, na tejto lokalite boli po prvý krát na svete opísané druhy dierkavcov ktoré sa dodnes používajú ako významné indexové mikrofosílie, umožňujúce biostratigrafické rozdelenie morských sedimentov a teda určenie ich veku. Prvé objavenie týchto indexových druhov nastalo v turóne (vrchná krieda). Tieto poznatky sa dodnes využívajú vo vede aj naftovej geológii.


Bližšie stratigrafické určenie

vrchná jura (oxford) - vrchná krieda (turón)


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 4 z celkového počtu: 4
NazovAutorRokPublikacia
Early Cretaceous hiatus in the Czorstyn Succesion (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians): submarine erosion or emersion?AUBRECHT R., KROBICKI M., SÝKORA M., MIŠÍK M., BOOROVÁ D., SCHLÖGL J., ŠAMAJOVÁ E. & GOLONKA J..2006Annales Societatis Geologorum Poloniae, 76, 161–196.
Pokornyopsis (Ostracoda) from submarine fissure fillings and cavities in the Late Jurassic of Czorsztyn Unit and the possible origin of the Recent anchialine faunasAUBRECHT, R. & KOZUR, H.,1995Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 196, 1, 1-17.
Middle Jurassic - Lower Cretaceous development of the Pruské Unit in the Western Part of the Pieniny Klippen Belt. AUBRECHT, R. & OŽVOLDOVÁ, L.,1994Geologica Carpathica, 45, 4, 211-223
Stratigrafia strednej a vrchnej kriedy tetýdnej oblasti na základe globotrunkanídSCHEIBNEROVÁ V.1962Geologický sborník,8, 2, 197-224.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 10 z celkového počtu: 10
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Dicarinellaoraviensis trigona(Scheibnerová)Mikroforaminifera
Dicarinellaoraviensis(Scheibnerová)Mikroforaminifera
Dicarinellahagni(Scheibnerová)Mikroforaminifera
Helvetoglobotruncanahelvetica(Bolli)Mikroforaminifera
Heterohelixsp.Mikroforaminifera
Marginotruncanaschneegansi(Sigal)Mikroforaminifera
Marginotruncanarenzi(Gandolfi)Mikroforaminifera
PraeglobotruncanagibbaKlausMikroforaminifera
Whiteinellainornata(Bolli)Mikroforaminifera
Whiteinellagigantea(Lehmann)Mikroforaminifera