Horné Sŕnie - Kameňolom

PeriódaEpochatrvanie
KriedaVrchná krieda99.6
Spodná krieda145.5
ZostavovateľŠtefan Józsa
Stratigrafia / Mezozoikum / Krieda / Vrchná krieda
Geologická jednotka / Vonkajšie Západné Karpaty: / Bradlové pásmo / čorštýnska jednotka
GPS koordináty


Opis lokality

Činný kameňolom v ktorom sa ťažia slienité vápence a sliene pre cementáreň v Hornom Sŕní na strednom Považí. Lom sa nachádza v oblasti kopca Ostrá Hora. V hornej časti lomu je možné vidieť nápadné tmavočervené súvrstvie slieňov. V juho-západnej časti lomu, prevrátenej vrstevnej pozícii možno vidieť kontakt vrchnobajockých krinoidových vápencov so sedimentami albu. Kontakt tvorí paleokrasový povrch ktorý vznikol v dôsledku vynorenia vápencov počas spodnej kriedy a následne bol pochovaný sedimentom počas "strednej" kriedy. Vo výplni puklín,podložných vápencov, v tzv. neptunických dajkách boli pozorované najstaršie formy zriedkavých jaskynných ostrakódov rodu Pokornyopsis, predchodcov dnešných jaskynných ostrakódov. Albské sedimenty sa väčšinou začínajú organodetritickými vápencami s krinoidmi, lastúrnikmi, belemnitmi a siliciklastickou prímesou. Nad nimi ležia mladšie pelagické červené slieňovce až slienité vápence, obsahujúce bohatú planktonickú mikrofaunu.


charakteristika paleoprostredia

Lokalita zachytáva pelagické sedimenty s typickou šíromorskou mikro i makrofaunou pre toto obdobie.V tejto hĺbke sa zachovali iba schránky alebo časti fosílie s kalcitovou a kremitou schránkou, kým schránky organizmov zložené z aragonitu tu nenájdeme.


Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho

Spolu s inými blízkymi lokalitami, na tejto lokalite boli po prvý krát na svete opísané druhy dierkavcov ktoré sa dodnes používajú ako významné indexové mikrofosílie, umožňujúce biostratigrafické rozdelenie morských sedimentov a teda určenie ich veku. Prvé objavenie týchto indexových druhov nastalo v turóne (vrchná krieda). Tieto poznatky sa dodnes využívajú vo vede aj naftovej geológii.


Bližšie stratigrafické určenie

vrchná jura (oxford) - vrchná krieda (turón)


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 4 z celkového počtu: 4
NazovAutorRokPublikacia
Early Cretaceous hiatus in the Czorstyn Succesion (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians): submarine erosion or emersion?AUBRECHT R., KROBICKI M., SÝKORA M., MIŠÍK M., BOOROVÁ D., SCHLÖGL J., ŠAMAJOVÁ E. & GOLONKA J..2006Annales Societatis Geologorum Poloniae, 76, 161–196.
Middle Jurassic - Lower Cretaceous development of the Pruské Unit in the Western Part of the Pieniny Klippen Belt. AUBRECHT, R. & OŽVOLDOVÁ, L.,1994Geologica Carpathica, 45, 4, 211-223
Pokornyopsis (Ostracoda) from submarine fissure fillings and cavities in the Late Jurassic of Czorsztyn Unit and the possible origin of the Recent anchialine faunasAUBRECHT, R. & KOZUR, H.,1995Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 196, 1, 1-17.
Stratigrafia strednej a vrchnej kriedy tetýdnej oblasti na základe globotrunkanídSCHEIBNEROVÁ V.1962Geologický sborník,8, 2, 197-224.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 10 z celkového počtu: 10
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Dicarinellaoraviensis trigona(Scheibnerová)Mikroforaminifera
Dicarinellaoraviensis(Scheibnerová)Mikroforaminifera
Dicarinellahagni(Scheibnerová)Mikroforaminifera
Helvetoglobotruncanahelvetica(Bolli)Mikroforaminifera
Heterohelixsp.Mikroforaminifera
Marginotruncanaschneegansi(Sigal)Mikroforaminifera
Marginotruncanarenzi(Gandolfi)Mikroforaminifera
PraeglobotruncanagibbaKlausMikroforaminifera
Whiteinellainornata(Bolli)Mikroforaminifera
Whiteinellagigantea(Lehmann)Mikroforaminifera