Kardolína

EónÉratrvanie
FanerozoikumKenozoikum65.5
Mezozoikum251
Fanerozoikum542
Paleozoikum542
ZostavovateľBarbara Zahradníková
Stratigrafia / Mezozoikum
Geologická jednotka / Centrálne Západné Karpaty / pásmo jadrových pohorí - subtatranské príkrovy
GPS koordináty


Stav lokality

Prístupná


Opis lokality

Profil lokality Kardolína sa nachádza na strmom svahu vrchu Pálenica (SSV od osady Tatranská Kotlina) vo východnej časti Belianskych Tatier. Na lokalite sa nachádzajú zvyšky primitívnych rýb, ktoré su veľmi významné z evolučného hľadiska.


Charakteristika paleoprostredia

Fauna nájdených druhov žralokov a "primitívnych" jednoduchých aktinopterygiidných rýb bola opísaná zo spodnej časti profilu (báza fatranského súvrstvia). Prostredie môžeme charakterizovať ako plytkovodnú, príbrežnú oblasť.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Lokalita je významná z vedeckého hľadiska. Profil lokality reprezentuje jeden z najúplnejších profilov fatranského súvrstvia na Slovensku.


Bližšie stratigrafické určenie

Trias, rét


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 1 z celkového počtu: 1
NazovAutorRokPublikacia
Rétske žraloky a ryby z fatranského súvrstvia (profil Kardolína, Belianske Tatry, Slovensko)Barbara Chalupová2009Mineralia Slovaca, 41, 283-290

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 4 z celkového počtu: 4
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
HybodusminorAgassizMakroChondrichthyes
LissodusminimusAgassizMakroChondrichthyes
SargodontomicusPlieningerMakroOsteichthyes
SevernichthysacuminatusAgassizMakroOsteichthyes