Jarabina

ÉraPeriódatrvanie
MezozoikumKrieda145.5
Jura199.6
Trias251
ZostavovateľMatúš Hyžný
Stratigrafia / Mezozoikum / Jura
Geologická jednotka / Vonkajšie Západné Karpaty: / Bradlové pásmo / čorštýnska jednotka
GPS koordináty


Stav lokality

Prístupná, aktívny lom na vápenec.


Opis lokality

Lokalita sa nachádza SZ od dediny Jarabina pri Starej Ľubovni na východnom Slovensku. Ide o lom s piatimi ťažobnými etážami založený v bradle pri ústí Jarabinského prielomu. Vrstvy sú mierne uklonené, avšak s normálnym sledom. Lokalita je bohatá hlavne na zvyšky mäkkýšov (amonity, belemnity, lastúrniky) a ramenonožce. Známe sú aj nálezy rýb.


Charakteristika paleoprostredia

Na základe nachádzaných fosílnych zvyškov sa prostredie sedimentácie interpretuje ako pelagické prostredie.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Lokalia je využívaná ako aktívny lom na stavebný kameň.


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 6 z celkového počtu: 6
NazovAutorRokPublikacia
Amonity a stratigrafia bázy czorsztýnskych vápencov v bradlovom pásme na Slovensku a v ukrainských karpatoch.Rakús, M1990Knihovnička Zemního plynu a nafty, sv. 9b, 73-108
Čorštynská elevácia v albe: nové dáta a nové interpretácie.Mišík, M., Sýkora, M., Aubrecht, R., Schlogl, J., Boorová, D., Šamajová,EJOVÁ, E.2001Čiastková správa k projektu Tektogenéza panví Západných Karpát – mezozoické panvy – bradlové pásmo za rok 2000,Kat. geol. a pal. Prír. Fak. UK Bratislava
Faciálna a stratigrafická analýza gregorianských brekcií bradlového pásma. Nemčok, J., Kullmanová, A., Ďurkovič, T.1986Čiastková záverečná správa za rok 1986, GÚDŠ Bratislava
Mikrofaunistická charakteristika sedimentov Ľubovnianskej vrchoviny.Gašparíková, V. 1986Čiastková záverečná správa za rok 1986, GÚDŠ Bratislava
Ročná správa o stratigrafii strednej a vrchnej jury v centrálnom a bradlovom pásme na základe amonitov.Rakús, M1972Ročná správa za rok 1972, GÚDŠ Bratislava
Sphenodus? sp. (Chondrichthyes, Vertebrata) z mezozoika niektorých lokalít na Slovensku. Holec, P., Sýkora, M., Fulín, M.2005Mineralia Slovaca vol. 37, 555-558

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 17 z celkového počtu: 17
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
?Karadagellacf. zoraeMakroBrachiopoda: Loboidothyridacea
?Lobothyrissp.MakroBrachiopoda: Loboidothyridacea
?Sphenodussp.MakroChondrichthyes
Aspidocerascf. binodosumMakroMollusca: Cephalopoda
Atractitessp.MakroMollusca: Cephalopoda
BullatimorphitesymirMakroMollusca: Cephalopoda
Bullatimorphitesgr. bullatusMakroMollusca: Cephalopoda
CalliphylocerasdisputabileMakroMollusca: Cephalopoda
Fissilobiceras sp.MakroMollusca: Cephalopoda
HomaeoplanulitesfurculusMakroMollusca: Cephalopoda
Laevaptychussp.MakroMollusca: Cephalopoda
Lammellaptychussp.MakroMollusca: Cephalopoda
Lytocerassp.MakroMollusca: Cephalopoda
NannolytocerastripartitumMakroMollusca: Cephalopoda
Parkinsoniasp.MakroMollusca: Cephalopoda
Pleurotomariasp.MakroMollusca:Gastropoda
Proceritesgr. tmetolobusMakroMollusca: Cephalopoda