Jarabina

ÉraPeriódatrvanie
MezozoikumKrieda145.5
Jura199.6
Trias251
ZostavovateľMatúš Hyžný
Stratigrafia / Mezozoikum / Jura
Geologická jednotka / Vonkajšie Západné Karpaty: / Bradlové pásmo / čorštýnska jednotka
GPS koordináty


Stav lokality

Prístupná, aktívny lom na vápenec.


Opis lokality

Lokalita sa nachádza SZ od dediny Jarabina pri Starej Ľubovni na východnom Slovensku. Ide o lom s piatimi ťažobnými etážami založený v bradle pri ústí Jarabinského prielomu. Vrstvy sú mierne uklonené, avšak s normálnym sledom. Lokalita je bohatá hlavne na zvyšky mäkkýšov (amonity, belemnity, lastúrniky) a ramenonožce. Známe sú aj nálezy rýb.


Charakteristika paleoprostredia

Na základe nachádzaných fosílnych zvyškov sa prostredie sedimentácie interpretuje ako pelagické prostredie.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Lokalia je využívaná ako aktívny lom na stavebný kameň.


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 6 z celkového počtu: 6
NazovAutorRokPublikacia
Ročná správa o stratigrafii strednej a vrchnej jury v centrálnom a bradlovom pásme na základe amonitov.Rakús, M1972Ročná správa za rok 1972, GÚDŠ Bratislava
Sphenodus? sp. (Chondrichthyes, Vertebrata) z mezozoika niektorých lokalít na Slovensku. Holec, P., Sýkora, M., Fulín, M.2005Mineralia Slovaca vol. 37, 555-558
Amonity a stratigrafia bázy czorsztýnskych vápencov v bradlovom pásme na Slovensku a v ukrainských karpatoch.Rakús, M1990Knihovnička Zemního plynu a nafty, sv. 9b, 73-108
Mikrofaunistická charakteristika sedimentov Ľubovnianskej vrchoviny.Gašparíková, V. 1986Čiastková záverečná správa za rok 1986, GÚDŠ Bratislava
Faciálna a stratigrafická analýza gregorianských brekcií bradlového pásma. Nemčok, J., Kullmanová, A., Ďurkovič, T.1986Čiastková záverečná správa za rok 1986, GÚDŠ Bratislava
Čorštynská elevácia v albe: nové dáta a nové interpretácie.Mišík, M., Sýkora, M., Aubrecht, R., Schlogl, J., Boorová, D., Šamajová,EJOVÁ, E.2001Čiastková správa k projektu Tektogenéza panví Západných Karpát – mezozoické panvy – bradlové pásmo za rok 2000,Kat. geol. a pal. Prír. Fak. UK Bratislava

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 17 z celkového počtu: 17
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
?Karadagellacf. zoraeMakroBrachiopoda: Loboidothyridacea
?Lobothyrissp.MakroBrachiopoda: Loboidothyridacea
?Sphenodussp.MakroChondrichthyes
Aspidocerascf. binodosumMakroMollusca: Cephalopoda
Atractitessp.MakroMollusca: Cephalopoda
BullatimorphitesymirMakroMollusca: Cephalopoda
Bullatimorphitesgr. bullatusMakroMollusca: Cephalopoda
CalliphylocerasdisputabileMakroMollusca: Cephalopoda
Fissilobiceras sp.MakroMollusca: Cephalopoda
HomaeoplanulitesfurculusMakroMollusca: Cephalopoda
Laevaptychussp.MakroMollusca: Cephalopoda
Lammellaptychussp.MakroMollusca: Cephalopoda
Lytocerassp.MakroMollusca: Cephalopoda
NannolytocerastripartitumMakroMollusca: Cephalopoda
Parkinsoniasp.MakroMollusca: Cephalopoda
Pleurotomariasp.MakroMollusca:Gastropoda
Proceritesgr. tmetolobusMakroMollusca: Cephalopoda