Skladaná skala

PeriódaEpochatrvanie
JuraVrchná jura (malm)161.2
Stredná jura (dogger)175.6
Spodná jura (lias)199.6
ZostavovateľJán Schlögl, PhD., Peter Agricola
Stratigrafia / Mezozoikum / Jura / Spodná jura (lias)
Geologická jednotka / Centrálne Západné Karpaty / pásmo jadrových pohorí - subtatranské príkrovy
GPS koordináty


Stav lokality

prístupná


Popis lokality

Lokalita sa nachádza vedľa železničnej trate, na pravom brehu Váhu, medzi obcami Hrboltová a Švošov, v okrese Ružomberok. Je tvorená lavicami škvrnitého vápenca (tzv. fleckenmergel) v niektorých vrstvách bohatého na faunu amonitov (časté sú najmä rody Harpoceras a Dactylioceras) a belemnitov (Passaloteuthis). Vek vrstiev, vystupujúcich na lokalite, je sinemúr až toark.


Charakteristika paleoprostredia

Horniny z tejto lokality predstavujú sedimentáciu v pokojnom, hlbokomorskom, nevetranom prostredí nad hladinou CCD. Škvrny, charakteristické pre tento typ horniny sú výsledkom bioturbácií (porušenie sedimentu činnosťou živých organizmov).


Ekonomicko - Hospodársky význam

Na lokalite sa do roku 1965 ťažila hornina na účely stavby železničnej trate medzi mestami Košice a Bohumín. Lokalita má vedecký význam.


Bližšie stratigrafické určenie

sinemúr - toark


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 3 z celkového počtu: 3
NazovAutorRokPublikacia
Biostratigrafia a sedimentológia jurských a spodnokriedových formácií Veľkej a Malej Fatry a TatierRNDr. Daniela Boorová, CSc.1996
SPOLOČENSTVO FOSÍLNYCH STÔP V SPODNOJURSKEJ SEKVENCII NA LOKALITE SKLADANÁ SKALA (SÚVRSTVIE JANOVKY, VEĽKÁ FATRA)VLADIMÍR ŠIMO2011
Trace-fossil assemblages with a new ichnogenus in “spotted” (Fleckenmergel—Fleckenkalk) deposits: a signature of oxygen-limited benthic communitiesVLADIMÍR ŠIMO and ADAM TOMAŠOVÝCH2013

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 10 z celkového počtu: 10
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Androgynocerassp.MakroAmmonoidea
Cenocerassp.MakroHlavonožce
DactyliocerastenuicostatumYoung & BirdMakroAmmonoidea
Dactyliocerassp.MakroAmmonoidea
Dactylioceras communeSowerbyMakroAmmonoidea
HarpocerassubexaratumBonarelliMakroAmmonoidea
HarpocerasfalciferumSowerbyMakroAmmonoidea
HildocerasbifronsBruguiereMakroAmmonoidea
Passaloteuthis paxillosusSchlotheimMakroBelemnoidea
Pleurocerasspinatum(Bruguière)MakroAmmonoidea