Zoznam Lokalít

Prvý riadok zoznamu slúži na filtrovanie zoznamu na základe zadaných kritérií

záznamy 21 - 30 z celkového počtu: 52
 NazovStratigrafiaGeologicka Jednotka
 
ViewDevínska Nová Ves - Štokeravská vápenkaMiocénpaleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
View Červený úplazTriaspásmo jadrových pohorí - tatrikum
ViewPlavecký kras - j. Tmavá  skala.Pleistocénpaleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
ViewMočiarMiocénpásmo neovulkanických pohorí
ViewHorné Sŕnie - KameňolomVrchná kriedačorštýnska jednotka
ViewSilická BrezováVrchný triasgemerské pásmo - silický príkrov
ViewLitmanováJuračorštýnska jednotka
ViewKardolínaMezozoikumpásmo jadrových pohorí - subtatranské príkrovy
ViewStudienkaKenozoikumpaleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
View Spišská Nová Ves - HliniskoPaleogénpaleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín