Zoznam Lokalít

Prvý riadok zoznamu slúži na filtrovanie zoznamu na základe zadaných kritérií

záznamy 11 - 20 z celkového počtu: 52
 NazovStratigrafiaGeologicka Jednotka
 
ViewLietavská lúčkaKriedapribradlové pásmo - manínska jednotka
ViewPrašníkVrchná kriedapásmo jadrových pohorí - tatrikum
View Červený úplazTriaspásmo jadrových pohorí - tatrikum
ViewKardolínaMezozoikumpásmo jadrových pohorí - subtatranské príkrovy
ViewSkladaná skalaSpodná jura (lias)pásmo jadrových pohorí - subtatranské príkrovy
ViewBystrôVrchný triaspásmo jadrových pohorí - subtatranské príkrovy
ViewHybeVrchný triasveporské pásmo- chočský a muránsky príkrov
ViewLiptovská OsadaStredný triasveporské pásmo- chočský a muránsky príkrov
ViewJelšavaKarbóngemerské pásmo - gemerikum
ViewDobšináKarbóngemerské pásmo - gemerikum