Bratislava - Pektenový záliv

EónÉratrvanie
FanerozoikumKenozoikum65.5
Mezozoikum251
Fanerozoikum542
Paleozoikum542
ZostavovateľŠtefan Meszároš, Peter Agricola, Rado Biskupič
Stratigrafia / Kenozoikum
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

Prístupná


Popis lokality

Lokalita sa nachádza na nad kopcom Dúbravská hlavica, na svahu pod studničkou Rohrau. Je vzdialená približne 150 m od asfaltovej cesty vedúcej z mestskej časti Dúbravka na Devínsku Kobylu.


Charakteristika paleoprostredia

Pieskovec, obsahujuci skameneliny, sa ukladal v plytkom, dobre okysličenom, presvetlenom prostredí s normálnou salinitou a jemným prúdením (jemnozrnný sediment). Na lokalite bola zachytená malá diverzita fauny, čo naznačuje, že sa jedná o čiastočnú tanatocenóczu (spoločenstvo uhynutých organizmov, ktoré mohli byť prúdením prinesené na miesto uloženia). Nadložné vrstvy, vyskytujúce sa na lokalite sú paleontologicky chudobné.


Ekonomicko - Hospodársky význam

Lokalita má vedecký význam


Bližšie stratigrafické určenie

Miocén (vrchný báden)


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

NazovAutorRokPublikacia
No results found.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 20 z celkového počtu: 25
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Acanthocardiaturonica(Hörnes, 1861)MakroMollusca: Bivalvia
Acanthocardia sp.MakroMollusca: Bivalvia
Aequipecten rakosensis(Csepreghy-Meznerics, 1960)MakroMollusca: Bivalvia
Arbacina?sp.MakroEchinodermata: Echinoidea: Irregularia
Atrinapectinata(Linnaeus, 1767) MakroMollusca: Bivalvia
Callistaerycinoides(Lamarck, 1818)MakroMollusca: Bivalvia
Clausinellabasteroti(Deshayes, 1850)MakroMollusca: Bivalvia
Europicardiummulticostatum(Brocchi, 1814)MakroMollusca: Bivalvia
Flabellipectenleythajanus(Partsch in Hörnes, 1867)MakroMollusca: Bivalvia
Flabellipectenflabelliformis(Brocchi, 1814)MakroMollusca: Bivalvia
Flabellipectenbesseri(Andrzejowski, 1830)MakroMollusca: Bivalvia
Gastranafragilis(Linnaeus, 1758)MakroMollusca: Bivalvia
Limariatuberculata(Olivi, 1792) MakroMollusca: Bivalvia
Lutraria (Psammophila)oblonga(Gmelin, 1791) MakroMollusca: Bivalvia
Ostreadigitalina(Eichwald, 1830)MakroMollusca: Bivalvia
Parascutellagibbercula (De Serres, 1829)MakroEchinodermata: Echinoidea: Irregularia
Paroxysteleorientale(Cossmann & Peyrot, 1917)MakroMollusca: Gastropoda
Pectenaduncus(Eichwald, 1830 )MakroMollusca: Bivalvia
Peronaeaplanata(Linnaeus, 1758) MakroMollusca: Bivalvia
Polinicesredemptus(Michelotti, 1847)MakroMollusca: Gastropoda